Tretman akutnih i hroničnih rana

...savremene, bezbedne, procedure koje sprovode lekari specijaliste, u strogim higijenskim uslovima, uz potpuni komfor i diskreciju.

Rane-Opekotine

GALERIJA

 

Tretman akutnih i hroničnih rana

Rana nastaje prekidom kontinuiteta kože.

Dele se na:

 • akutne
 • hronične.

AKUTNE RANE mogu biti:

 • površne, prečnika do 1 cm kada spontano zarastaju za sedam dana.
 • Ukoliko su prečnika većeg od 2 cm sa potpunim prekidom kontinuiteta svih slojeva kože, potreban je stručni medicinski tretman. U zavisnosti od načina nastanka povrede, dubine zahvaćenosti meko-koštanih tkiva, kao i lokalizacije, potrebno je obratiti se lekaru radi obrade iste i dobijanja adekvatne terapije (antibiotska, AT zaštita), naročito ako postoji sumnja da su zahvaćena i druga tkiva osim kože.

Lečenje akutnih rana

Površne akutne rane uz adekvatnu dezinfekciju spontano zarastaju.

Rane gde je prekid kontinuiteta kože veći of 2 cm zahtevaju stručnu hirušku obradu, negu i adekvatnu propratnu terapiju.

HRONIČNE RANE Hronična rana podrazumeva sve rane koje ne zarastaju u predvidjenom vremenskom periodu za tip i lokalizaciju rane, a sam proces zarastanja traje duže od šest nedelja. Etiološki najčešći uzroci pojave hronične rane su:

1. Lokalna hipoksija tkiva, usled promena na vaskularnom sistemu: ateroskleroza, mikro i makroangiopatija, venska hipertenzija.

2. diabetes mellitus – šećerna bolest

3. hipertenzija

4. neuropatije

5. ishemija tkiva usled dugotrajnog pritiska i pojava dekubita.

Atipične hronične rane, kao posledica:

 • autoimunih poremećaja
 • infektivnih bolesti
 • bolesti krvnih sudova i vaskulopatija
 • metaboličkih i genetskih bolesti
 • maligniteta
 • reakcije na lekove.

Lečenje hroničnih rana

 • pravovremeno postavljanje dijagnoze
 • uklanjanje mrtvog tkiva iz rane i njene okoline (debridman)
 • lečenje lokalne i sistemske infekcije
 • korekcija hipoksije tkiva
 • stimulacija tkiva pri zarastanju.

Uz hirušku obradu rane, davanje odgovarajuće antibiotika u lečenj infekcija primenjuju se i savremeni 4. oblozi za ranu, kojima se postiže:

 • čišćenje rane
 • smanjuje se bol
 • upijanja eksudata iz rane
 • stimulacija zarastanja

6. HBO terapija

7. V.A.C. – terapija negativnim pritiskom

8. PRP tretman.

V.A.C – terapija negativnim pritiskom koristi se kod akutnih i hronični rana – akutne infekcirane rane, akutnih povreda, dehiscirane hiruške rane, hroničnih venskih i arterijskih ulkusa, dekubita, dijabetičnog stopala, nekrotični fascita, defekta trbušnog zida, traumatske rane, sterilne rane, fistula, opekotina. Kod plastično-rekonstruktivne metode transplantacije kože koristi se neposredno nakon transplantacije.

Terapijom primene negativnog pritiska se postiže:

 • povećanje kapilarne perfuzije
 • smanjenje edema rane i okolnog tkiva
 • stimuliše ćelijska proliferacija
 • odstranjuju se ćelijski inhibitori rasta iz rane
 • neutrališu neprijatni mirisi rane
 • izolacija rane od okoline (sprečavanja sekundarna infekcije)
 • smanjuje učestalost previjanja
 • znatno ubrzava zarastanje
 • smanjuje troškove lečenja.

Metoda je konforna za pacijenta i može se primenjivati u bolničkim, kao i kućnim uslovima.

 

P R P- autologna regenerativna terapija, koristi krvnu plazmu bogatu trombocitima. Plazma bogata trombocitima se izdvaja iz uzorka sopstvene krvi sofisticiranom tehnologijom, tako da se dobija sadržaj sa visokoim procentom faktora rasta.

Ova metoda primenjuje se kod:

 • sportskih povreda (mišića, tetiva, ligamenata)
 • hroničnih rana
 • estetskih procedura
 • degenerativnih promena koštano
 • zglobnog sistema.

Tokom primene PRP terapije ne preporičuje se uzimanje nesteroidnih analgetika.

 

Zakaži termin

Ukoliko ste se odlučili za neke od ponudjenih procedura i tretmana možete i online da zakažete pregled ili sam tretman u našoj ordinaciji.