Lečenje opekotina i opekotinskih sekvela

...savremene, bezbedne, procedure koje sprovode lekari specijaliste, u strogim higijenskim uslovima, uz potpuni komfor i diskreciju.

Rane-Opekotine

GALERIJA

 

Lečenje opekotina i opekotinskih sekvela

Opekotina je ozleda kože nastala pod dejstvom patogene količine toplote, hemikalija, elektriciteta ili raznih zračenja na površini tela.

Opekotine se dele po dubini opečene kože na:

 1. Prvi stepen – površna opekotina, koja se manifestuje crvenilom, otokom i bolno osetljivom kožom. Zarasta spontano u toku par dana.
 1. Drugi stepen u zavisnosti od dubine oštećenja razlikuje se:
  1. II – površni ili II – A stepen. Karakteriše ga diskoloritet kože sa otokom i pojava plikova (bula).
  2. II – duboki ili II – B stepen – koža je vlažna, oštećena i pored crvenila javljaju se sivobele površine, bolno osetljive.
 2. Treći stepen povredjeni deo kože je mramoriziran, suv, prekriven smedje žutom krustom, bezbolan i neosetljiv na dodir.

Podela opekotina prema površini:

 1. Lake opekotine
  1. kod dece: do 5 % opečene površine, (nema trećeg stepena)
  2. odrasli: ukupna opečena površina ne prelazi 15 %, (nema trećeg stepena)
 2. Srednje teške opekotine
  1. kod dece opečena površina iznosi od 5 -15 %
  2. odrasli: opečena površina zahvata od 15 -30 % kože i uključuje do 10% površine trećeg stepena
 3. Teške opekotine
  1. kod dece: opečena površina iznosi preko 15 % i sadrži komponente duboke opekotine do 5 %
  2. odrasli: opečene površine zahvataju preko 30 % i ima elemenata opekotine III stepena preko 5%

Sve opekotine preko 10 % zahtevaju hospitalizaciju.

 

Lečenje opekotina

Tretman i način lečenja opečenog pacijenta zavisi od načina nastanka opekotin, procenta i stepena opečenosti zahvaćene površine. Nakon ukazane prve pomoći i procene težine povrede, odredjuje se dalj i tok lečenja koji može biti ambulantnog ili bolničkog tipa.

Opekotinske rane se mogu tretirati:

 1. konzervativnim putem – toaleta, previjanje uz primenu topi kalnih, antiseptičnih rastvora, enzimskih, antibiotskih preparata, kiseonične, laserske terapije…
 2. hiruško lečenje – tangencijalna ekscizija nekrotičnog tkiva, nekrektomija, transplantacija kože, primena veštačke kože…

Lečenje opekotinskih sekvela

Ožiljci i kontrakture su najčešće opekotinske sekvele. Nakon svakog oštećenja tkiva ili organa dešava se regenerativni proces u cilju stvaranja novih istih ćelija ili zamenom oštećenog tkiva vezivnim, koje ima osobine ožiljka. Proces zarastanja rane uslovljen je ravnotežom stvaranja i razgradnje kolagena. U nekim situacijama ova ravnoteža je poremećena i dolazi do nagomilavanja kolagena i takav ožiljak postaje izražen, estetski neprihvatljiv sa mogućnostima nastanka sekundarnih deformiteta i funkcionalnih ispada. Ovakvi ožiljci ako su izloženi traumi duže vreme, mogu maligno da alterišu u Marjolinijev karcinom. Proces sazrevanja ožiljnog tkiva (maturacija ožiljka), u toku prvog meseca iznosi 50%, u drugom mesecu 75%, a posle šest meseci dostiže 95% sazrevanja. Preostalih 5% formira se u toku 1-2 godine

Prekomeran rast ožiljka klinički se najčešće manifestuje pojavom:

 1. Hipertrofičnog ožiljka – nalazi se u granicama rane i ima tendenciju delimične regresije. U početnoj fazi je sjajan i hiperemičan, kasnije postaje tanji i bledji.
 2. Keloid – uvećan ožiljak koji se širi izvan zone rane. Nema tendenciju spontane regresije, naprotiv može se uvećavati vremenom. Po izgledu je crven, napet, sjajan, često bolno osetljiv.

Tretman ožiljaka

Konzervativne metode

 1. Kompresivni tretman – pomoću elastičnog zavoja, maske ili elastične odeće.
 2. Silikonske pločice – adhezivne su, stavljaju se direktno na ožiljak. Nose se 24 h dnevno (skidaju se samo tokom kupanja), 6-12 meseci. Posle ovakvog tretmana dolazi do regresije i remodeliranja ožiljka.
 3. Retinoična kiselina 0.05% – inhibira stvaranje kolagena. Lokalno se primenjuje dva puta dnevno, u trajanju od godinu dana.
 4. Lokalna aplikacija Contractubex gel-a, Thiomucase kreme, Zink oksid… dva do tri puta dnevno u trajanju 6-12 meseci.
 5. Intraožiljno ubrizgavanje lekova:
  1. steroida, (Kenalog 10, ubrizgava se jednom mesečno);
  2. interferona, (ubrizgava se jednom nedeljno u toku 10 meseci).
 6. Zračna terapija
  1. laserska
  2. radijaciona
 7. Elektroforezom aplikacija lekovitih supstanci u sam ožiljak.
 8. Hidroterapija – temperature vode do 37C, 2-3 nedelje.

Hiruške metode

 1. Dermoabrazija – sprovodi se ručno, (šmirglom) ili aparatom za dermoabraziju
 2. Z – plastika, jednostavna ili multipla za rešavanje kontrakturnih ožiljaka
 3. Primena kožnih transplatata, (autotransplantati različite debljine)
 4. Režnjevi
 5. Radiotalasna hirurgija

 

Zakaži termin

Ukoliko ste se odlučili za neke od ponudjenih procedura i tretmana možete i online da zakažete pregled ili sam tretman u našoj ordinaciji.